Referenties

"Managen van alle veranderingen binnen een coöperatieve bank, vraagt om specifieke eigenschappen. Niet alleen het toepassen van algemeen erkende managementprincipes, maar er dient ook nadrukkelijk de aandacht te worden gevestigd op het mobiliseren van mensen in een cultuur die tot voor kort niet erg veranderingsbereid was. De combinatie van resultaatgericht én respectvol coachen en sturen, maakt voor mij de inzet van mevrouw Van der Meulen waardevol. Haar resultaten beklijven in meer dan organisatorische oplossingen, ze beklijven ook in mensen. De resultaten van haar inzet op diverse terreinen (projectmanagement, kwaliteitstrajecten en persoonlijke coaching) zijn voor mij de reden om haar herhaaldelijk opdrachten te verstrekken."

(directeur Rabobank)

 

Na de coaching sessie die zou helpen bij mijn claustrofobie was ik wat sceptisch. Bijzonder leuk was het om meteen met een aantal mensen de proef op de som te nemen en op de achterbank plaats te nemen van een zeer kleine driedeurs auto. Eerder was ik daar echt niet in te krijgen en alleen al bij de gedachte brak het zweet me uit. Eenmaal op de achterbank beland ging het goed en ik dacht, het zal wel mis gaan als de voorstoel naar achteren komt en de voorportier dicht gaat.
Ook dit ging prima en de proefrit ging starten met een grote glimlach op mijn gezicht. Ontspannen en zonder enige vorm van claustrofobie.
Onvoorstelbaar maar wel werkelijkheid
(Alex, had al sinds 20 jaar last van claustrofobie)

 

Marianne heeft mij begeleid bij mijn loopbaantraject. Voor mij was zij de perfecte coach, omdat ze mij zelf het werk liet doen en me hierbij hielp door te spiegelen en scherpe vragen te stellen. Ik kreeg hierdoor het benodigde zelfinzicht. We hebben hierbij de standaard werkwijze vrij snel losgelaten en zijn gaan werken op een manier die mij veel beter paste. Ik was hier erg blij mee: deze flexibiliteit had ik nodig. Door haar combinatie van ervaring en inlevingsvermogen kon ze zich goed in mij verplaatsen, waardoor ze me prima op weg heeft geholpen om praktische stappen te zetten.

(Vincent)