Loopbaancoaching

Mensen presteren het beste als ze datgene doen waar ze goed in zijn en wat ze dus leuk vinden om te doen.

Wat is het?

Een loopbaantraject helpt u of uw medewerker te ontdekken waar hij/zij goed in is of juist niet. Op die manier voorkom je dat een medewerker (of u zelf) werk blijft doen waar hij/zij geen plezier in heeft.
In een loopbaantraject help ik de betrokkene te ontdekken wat hij leuk vindt en waar hij goed in is en vervolgens kijken we welk werk daar het beste bij past. Als dat nodig is, begeleid ik daarna betrokkene bij het vinden van dat werk.

Voor wie?

Voor iedereen die zich af vraagt of het werk dat hij/zij doet wel past. Ook voor mensen die vastlopen in hun werk omdat de leidinggevende van mening is dat medewerker niet goed presteert. De volgende vragen kunnen bijv. spelen:

  • Zit ik op de goede plek?
  • Wat is de volgende stap die ik wil maken?
  • Hoe krijg ik een betere balans werk-privé?
  • Hoe kan ik in mijn huidige werk beter functioneren?

Wat levert het op?

Betere resultaten, betere prestaties van de medewerkers door de juiste persoon op de juiste plaats.

Referentie

Jij hebt mij weer bewust gemaakt dat het belangrijk is om goede keuzes te maken. Ik adviseer mijn eigen klanten om de juiste beslissingen te nemen, terwijl ik dat voor mijzelf niet deed. Ik was gewend om zelf mijn beslissingen te nemen maar realiseer mij nu dat, als het je toekomst met je gezin betreft, het belangrijk is om hen hier in ook te betrekken.
De gesprekken hebben mij zeer geholpen om mijn twijfels weg te nemen en daardoor minder onzeker over te komen. Ik heb nu een managersfunctie geaccepteerd bij een groot kantoor en zal in de toekomst zeker nog gebruik maken van jouw coaching.
(Eigenaar zelfstandig administratiekantoor)

Ik wilde mij oriënteren op een volgende loopbaanstap. Marianne heeft mij hier toen heel goed in begeleid. Dit deed ze op een deskundige en betrokken wijze. Hoewel Marianne volgens een gestructureerde aanpak te werk ging kon hier als dit nodig was flexibel van worden afgeweken. Ze verstaat de kunst om stevig door te vragen, aandachtig te luisteren en vervolgens goed te analyseren. Dit leidde tot een duidelijk beeld van de soort functie en de aard van de omgeving waarnaar ik op zoek wilde gaan. Inmiddels heb ik naar volle tevredenheid een totaal andere baan gevonden in een nieuwe, sprankelende omgeving.
(controller bij financiële instelling, nu docent HBO)

Werkzaam bij een grote bank werd ik in twee jaar tijd geconfronteerd met diverse reorganisaties. In twee jaar tijd 4 managers, 4 opinies, 4 richtingen.... Tijd om de balans op te maken in een onzekere periode. Het is Marianne gelukt om -door een combinatie van meedenken en soms confronterend bezig zijn- mij een aantal mogelijkheden zelf te laten ontdekken.
Door een veilige omgeving te creëren heeft zij geholpen om stapsgewijs te komen tot een aantal keuzes. In dat proces was eveneens ruimte om twijfels te bespreken en diepere emoties een juiste plek te geven. Op een prettige manier werd door ‘halve’ antwoorden en stellingnames ‘heengeprikt’. Dit om mij te helpen in het scherp krijgen van beweegredenen en de motivatie om bepaalde keuzes te maken.Daardoor kwam er ruimte om te denken in mogelijkheden. Zo ontstond er weer voldoende zelfvertrouwen en inzicht in de richting van een volgende loopbaanstap. Door haar ervaring, kennis en kunde is een defensieve houding omgezet in een houding waardoor ik met een open blik de mogelijkheden voor een verdere loopbaanstap goed kan afwegen en kan motiveren. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn sterke- en mijn ontwikkelpunten hetgeen bij een eventuele volgende sollicitatie zeer waardevol zal zijn.
Ik heb haar reeds aanbevolen bij andere collega’s die wellicht in de toekomst een loopbaantraject gaan doorlopen.
(medewerker financiële instelling)