Team coaching

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Maar de schakels hebben elkaar nodig.

Wat is het?

Afhankelijk van de vraag die speelt zal ik samen met de leidinggevende kijken wat de beste aanpak is. Vervolgens zal er een bij het probleem passende werkwijze worden voorgesteld. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van verschillende methodieken, speelse werkvormen en/of juist gesprekken.
Mijn uitgangspunt hierbij is altijd dat ik de leidinggevende ondersteun om dit te bereiken. Ik zal dus in principe niet het roer overnemen, tenzij in onderling overleg. Mijn streven is te zorgen dat de leidinggevende zo snel mogelijk het zonder mijn begeleiding doet.

Voor wie?

Voor elk team dat niet optimaal presteert door bijv. onderlinge strijd, onduidelijke rolverdeling.
Wat levert het op?
Een team dat weer optimale prestaties levert omdat er duidelijkheid is, spanningen zijn weggenomen en weer goed wordt samengewerkt.

Referentie

Toen Marianne bij ons team (een verzekeringsbedrijf) binnen kwam als Interim teamleider, was er bij mij en mijn collega's nog maar weinig vertrouwen in managers. De afgelopen jaren hadden we vaak zonder gezeten en als er wel een was, voelde die de groep niet erg goed aan. Marianne ging hier vanaf het begin goed mee om. Zonder de zakelijke kant van het manager-zijn uit het oog te verliezen - er moet tenslotte toch een afdeling gerund worden - wist zij door open communicatie en een 'mens' benadering al snel het vertrouwen te winnen en de afdeling weer aan het draaien te krijgen. Ze movitveert/coacht als de beste en liet ons via de valkuil-methode werken aan onze zwakkere punten. ( medewerker afdeling verzekerings bedrijf)

Het is Marianne gelukt om in een groep waarin iedereen z'n mannetje staat balans te creëren, hetgeen ons inziens erg belangrijk is voor onze groep. Deze balans werd gecreëerd door allereerst diepgaand te luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft, de mogelijkheid om aan het woord te komen hierbij nauwlettend in de gaten houdend.
De terugkoppeling na eerst te hebben geluisterd, is de essentie die ons aan het denken heeft gezet om te kijken naar wat wij zelf aan de aspecten die wij als problemen zien kunnen doen. Het besef dat niet allesvan buitenaf wordt geregeld, maar er wel degelijk een groot deel bij ons zelf ligt om te veranderen, is erg belangrijk voor de uitbreiding van een goede samenwerking in het team. Wat beter had gekund voor onze groep is duidelijker afspraken te maken. Daar de druk die de groep ervaart redelijk hoog is, worden afspraken die niet duidelijk benoemd zijn niet nagekomen. Nochtans is onze mening over de coachingsstijl van Marianne zeer positief. Ze hanteert een buitengewoon toegankelijke manier van coachen. Daarnaast is er, zoals reeds eerder benoemd, balans in onze groep gecreëerd, hetgeen voor ons van essentieel belang is.
(medewerkers team preferred banking ABN-AMRO bank)