Mediation

Wat is het?

Bij Mediation gaan de betrokken partijen zelf, onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke en deskundig opgeleide Mediator, aan de slag om oplossingen te vinden. Het gaat er daarbij niet om te bepalen wie er gelijk heeft, maar om te kijken of er alternatieven zijn die voor beide partijen acceptabel zijn. Soms zijn dat zeer creatieve mogelijkheden, omdat er m.n. gekeken wordt wat voor beide partijen echt belangrijk is.

Voor wie en wanneer?

Mediation is zinvol als er een conflict tussen twee of meer partijen ( personen of afdelingen) is en beide partijen het belangrijk vinden in overleg een oplossing te vinden. Essentieel voor Mediation is dat beide partijen bereid zijn het conflict gezamenlijk op te lossen. Mediation kan plaatsvinden tussen bijv. werkgever en werknemer, werknemers onderling, partners in een samenwerkingsverband, eigenlijk in elke situatie waar mensen met elkaar samen (moeten)werken. Het is in veel gevallen een alternatief voor een juridische procedure die veel tijd en geld kost.


Wat levert het op?

Overeenstemming tussen partijen die een conflict hebben over een oplossing die voor beiden acceptabel is. Het kan zijn dat de samenwerking wordt voorgezet, maar het kan ook zijn dat in gezamenlijk overleg wordt besloten de samenwerking te beëindigen. In dat geval zal het in ieder geval zo zijn dat je elkaar op normale manier op straat kunt tegenkomen. Als werkgever voorkom je zo dat er kwaad over je wordt gesproken met alle, soms grote, gevolgen van dien.


Referentie

Nogmaals dank voor de prima mediation. Vanaf moment één was je in staat om een vertrouwde omgeving te creëren en dat heeft het hele proces zeer positief beïnvloed.
(directeur basis school)